Oszczędności w firmie – system Lean Management. Szczupłe zarządzanie firmą i produkcją

W czasach, gdy wszyscy zastanawiają się jak oszczędzać w firmie z pomocą przychodzi koncepcja lean management. Ta procedura, która w tłumaczeniu oznacza „odchudzenie” przedsiębiorstwa, koncentruje się wokół dobrze zaplanowanych przekształceń i zarządzania produkcją. Każda firma i każde przedsiębiorstwo szuka oszczędności. W zakresie produkcji możliwe są dzięki realizowaniu zamówień w systemie just in time – dokładnie na czas.

Żaden właściciel firmy ani tym bardziej przedsiębiorstwa produkcyjnego nie chce ponosić większych kosztów, niż jest to konieczne. Jednak przyglądając się funkcjonowaniu zakładu niejako od środka, nie zawsze jest w stanie realnie ocenić obszarów, w których oszczędności w firmie nie wiązałyby się z ryzykiem obniżenia jakości produkcji.

Warto wówczas rozważyć możliwość współpracy z firmą, która posłuży się wykona analizę i wdroży system lean management, by realnie obniżyć koszty bez szkody dla jakości produkowanych elementów. Mając bogate doświadczenie, wskaże te obszary, które w danym przedsiębiorstwie okażą się najkorzystniejsze do modernizacji.

Jak oszczędzać w firmie? – system Lean Management

Oszczędności w firmie nie muszą być związane z koniecznością, choć często tak właśnie bywa. Mogą być również przejawem nowego sposobu myślenia o zarządzaniu, tak jak to ma miejsce w przypadku lean management. Nowe spojrzenie na zarządzanie, obejmujące między innymi dostarczane produkty czy związaną z tym organizację czasu, pozwala na wygospodarowanie znacznych oszczędności przy jednoczesnym kształtowaniu nowych postaw.

W sytuacji, gdy wiele firm zastanawia się nad możliwościami oszczędzania w taki sposób, aby ten fakt nie odbił się negatywnie na jakości pracy i wytwarzanych produktów, warto zwrócić ich uwagę na system lean management, która pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych środków przy minimalnych kosztach.

Rozwiązanie wypracowane kiedyś przez Toyotę może okazać się dobrą propozycją nie tylko w zakładach produkcyjnych. Wprowadzanie oszczędności w firmie odbywa się między innymi poprzez realizowanie zasady just in time, czyli wytwarzaniu produktów w takich ilościach, w jakich mogą być szybko sprzedane.

Szczupłe zarządzanie produkcją – oszczędności w firmie

Chcąc zadbać o jak najefektywniejsze wykorzystanie środków przedsiębiorstwa – zarówno materialnych, jak i tych związanych z zatrudnioną kadrą – warto zainteresować się tak zwanym szczupłym zarządzaniem produkcją.

Matoda lean management rozwinęła się w zakładach Toyoty, a z czasem znalazła swoich zwolenników także poza Japonią. Obecnie szczupłe zarządzanie w firmie jest realizowane przez wielu światowych liderów, nie tylko produkcyjnych, przyspieszając tym samym swój rozwój.

Wiele przedsiębiorstw chciałoby notować coraz większe zyski, ciesząc się zadowoleniem klientów i ograniczeniem kosztów w taki sposób, by nie odbijało się to na jakości produkcji. Dobrym sposobem do osiągnięcia takiego celu jest właśnie filozofia lean management. Ta technika, ułatwiająca nie tylko zarządzanie produkcją i finansami przedsiębiorstwa, a zastosowana po raz pierwszy w zakładach Toyoty, sprawdza się w coraz większej ilości firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.